Kurser
 

Mandag eftermiddag er der to kurser at vælge imellem sideløbende med præsentationskoncerterne på scenen Musik På Vej.

Musikklasser – Haderslevmodellen

Alle børn skal spille et instrument og kende musikskolen. Utopi? Ikke i Haderslev!

Mandag den 17. september 14.45-17.00, inkl. kaffepause
UC SYD B 17, bygning B
Max antal deltagere: 30 personer
Pris: 290 kr.
Kræver tilmelding


Forskning viser igen og igen, at det at spille på et instrument, gerne sammen med andre, er gymnastik for hjernen og styrker selvværd og velvære, sammenhold og kreativitet. Men hvordan får man trykket et instrument i hånden på de børn, der ikke selv opsøger det eller bliver præsenteret for det hjemme?
Den udfordring har Haderslev Musikskole taget op med projektet Musikklasser, som nu betyder at samtlige elever i ikke færre end 29 folkeskoleklasser fordelt på alle kommunens skoler har fået et instrument, som de skal spille på de næste to år. Og det med succes.Initiativet er forankret i musikskolens strategi om, at alle børn i kommunen skal have været en del af musikskolen. Det er en stor ambition, men med folkeskolereformen som løftestang er det omfattende projekt blevet muligt.

I samarbejde med udvalgte folkeskoler har Haderslev Musikskole gennem to år prøvekørt de musikpædagogiske, didaktiske og indholdsmæssige forudsætninger for at lykkes med at undervise en hel klasse på samme instrumenttype, og har nu fundet frem til en succesfuld formel, du som kursusdeltager kan få indblik i og måske kan gå hjem og arbejde videre med i din egen kommune.

Det kommer du hjem med:

  • Inspiration til egen praksis med musik og instrumentundervisning i folkeskolen
  • Inspiration til nyt undervisningsmateriale
  • Viden om brug af smart-board-undervisning i musiklokalet

Læs mere:
haderslevmusikskole.dk/musikklasser

Matemusik

Et helt nyt fag har givet Haderslevs skolebørn øget koncentration, engagement og begejstring.

Mandag den 17. september 14.45-17.00, inkl. kaffepause
UC SYD C 124, bygning C
Max antal deltagere: 30 personer
Pris: 290 kr.
Kræver tilmelding


I Haderslev Kommune har 3.–5. klasse på udvalgte skoler fået et nyt fag på skemaet, nemlig matemusik. Og ja, som du nok har gættet er det en sammensmeltning af musik og matematik, og faget indeholder både musik og matematiske elementer som brøkregning, sandsynlighedsregning og kombinatorik. Derudover styrker faget også elevernes sproglige forudsætninger, idet det indbefatter træning i engelske ord.

Undervisningsforsøgene i skolerne viser allerede, at koblinger mellem musik og matematik afføder en nytænkning af det tværfaglige koncept til gavn for elevernes læring og trivsel. Og så oplever lærerne på forsøgsskolerne en øget koncentration, stort engagement og begejstring fra eleverne.

Matemusik er udviklet i Haderslev Kommunale Musikskole i samarbejde med kommunens pædagogiske center og bliver brugt som konkret fag i den understøttende undervisning. Projektet har modtaget støttet af Undervisningsministeriet som en alternativ læringsform i den åbne skole.

På kurset bliver du præsenteret for de didaktiske og pædagogiske overvejelser omkring matemusik, en gennemgang af undervisningsmaterialet og en præsentation at Haderslev Musikskoles læringsportal.

Det kommer du hjem med
  • Inspiration til egen praksis med musik og matematik i folkeskolen
  • Inspiration til nyt undervisningsmateriale
  • Viden og didaktik omkring kombinationen af musik og matematik

Læs mere: matemusik.dk