Samlet program
 

Showcaseprogram i hovedtræk

Søndag den 16. september
18.00 Netværksmiddag på Hotel Harmonien og jam på Bar De Ville
Mandag den 17. september
08.00-09.00 Ankomst, rundstykker og kaffe (Rådhusets foyer)
09.00-10.00 Åbningsarrangement med musikalske indslag (Hotel Harmonien)
10.20-10.50 Koncerter (flere steder i byen)
11.10-11.40 Koncerter (flere steder i byen)
12.00-12.30 Koncerter (flere steder i byen)
12.30-13.30 Frokost (Hotel Harmonien)
13.30-14.00 Koncerter (flere steder i byen)
14.45-17.00 Kurser / Musik på vej - inkl. kaffepause (UC SYD)
17.00-18.30 Afslutningskoncert og skrub af mad (Hotel Harmonien)