Samlet program
 

Showcaseprogram i hovedtræk

Søndag den 16. september
18.30-22.30 Netværksmiddag på Hotel Harmonien
Mandag den 17. september
08.00-09.00 Hotel Harmonien: Ankomst, rundstykker og kaffe
09.00-10.00 Hotel Harmonien: Åbningsarrangement med musikalske indslag
10.20-10.50 Koncerter (flere steder i byen)
11.10-11.40 Koncerter (flere steder i byen)
12.00-12.30 Koncerter (flere steder i byen)
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.00 Koncerter på Hotel Harmonien
14.00-14.45 Fælles gåtur ad nye super-cykelsti til arrangementer på havnen.
14.45-17.00 Kurser / Musik på vej - inkl. kaffepause.
17.00-18.30 Afslutningskoncert og skrub af mad.